Offentlig

Undersøgelser

  • Børneundersøgelse; ring for tilbud.
  • Forældrekompetenceundersøgelse; ring for tilbud.

Supervision og faglig vejledning

  • Individuel supervision (60 min.) 1.200 kr.

  • Gruppesupervision (60 min) 1.500 kr.

  • Længerevarende supervisionsforløb; ring for tilbud.

  • Undervisning; ring for tilbud.

  • Konsulentbistand; ring for tilbud.